Marati Koli Geete – मराठी कोळीगीते

Kolis is a community and also a tribe in India. Koli is the fishermen community, while Koli as a tribe has their independent ethnic identity.
In this app, we implemented Maharashtrian Koli’s traditional songs. So they can easily access their community songs on a single platform.

कोळी हा भारतातील एक समुदाय आणि जमात आहे. कोळी हा मच्छीमार समाज आहे, तर कोळी ही जमात म्हणून त्यांची स्वतंत्र वांशिक ओळख आहे.
या अॅपमध्ये आम्ही महाराष्ट्रीयन कोळींची पारंपारिक गाणी लागू केली. त्यामुळे त्यांना एकाच व्यासपीठावर त्यांची सामुदायिक गाणी सहज उपलब्ध होऊ शकतात.

Download from Google Play Store:

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here